Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Фатме Джилифова Алиева

Специалност и курс на обучение:

Маркетинг (курс Трети)

Водеща катедра: Маркетинг

Форма на изява:

  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.
  • участие в проект (значим принос, препоръка от ръководител проект)

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Търсих университет, в който ще мога да изявя моята креативност и същевременно ще ми осигури добра професионална квалификация за бъдещата ми работа. По препоръки на близки реших да запиша специалност „Маркетинг“ в Икономически университет-Варна.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършила съм средното си образование в IIIПМГ „Акад. Методий Попов“- Варна с профил биология и немски език.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Очакванията ми са потвърдени, дори бих казала, че са надхвърлени.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Това ми помогна в много аспекти. Научих се да бъда по-отговорна и организирана. Като по-притеснителен човек се уча и да подобрявам комуникационните си умения.

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Печелила съм стипендии за успех, Европейски стипендии за специални постижения и призово място в конкурса Бранд Идея 2017г.

7. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
Участвала съм в проучвания към Центъра за социални изследвания на Икономически университет – Варна.

8. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
Към този момент съм на стаж към катедра Маркетинг, Икономически университет – Варна. Позиция: Организатор на специални събития.

 

Сектор „Управление на проекти“, юни 2017 г.