Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Лора Димитрова Колева

Специалност и курс на обучение:

Маркетинг (курс Четвърти)

Водеща катедра: Маркетинг

Форма на изява:

  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Предпочетох да уча в Икономически университ – Варна, защото аз самата съм от Варна. Избрах тази специалност, защото ми е интересна, а и мои роднини са изучавали същата специалност и консултирайки се с тях, аз направих своя избор.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършила съм Спортно училище „Георги Бенковски“, гр. Варна с профил – лека атлетика.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
В доста голяма степен очакванията и знанията, които получих се препокриват и спомагат за развитието ми в професионален план. 

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Освен знания и умения в професионалната област, аз получих възможност за изява в спортната дейност.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Не, не съм членувала в студентски клубове и организации.

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Да, печелила награди. Всяка година съм първа на лекоатлетически крос и тази година взехме 3-то място на щафета на държавно първенство в град Добрич.

7. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
Не, не съм участвала в изследователски проекти.

8. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
Да, работя в хотел „Магнолия“, гр. Варна. Не съм била на стаж по време на обучението си.

9. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
След като завърша бакалавърската си степен, ще запиша магистърска степен отново в Икономически университет – Варна, ще работя по специалността си, както и ще продължа с развитието си в спорта.

10. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?
Пожелавам на колегите си много успехи в личен и професионален план.

 

Сектор „Управление на проекти“, юни 2017 г.