Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Моника Славова Шикова

Специалност и курс на обучение:

Мениджмънт на Хотели и Ресторанти (курс Първи)

Водеща катедра: Колеж по туризъм

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум
  • участие в проект (значим принос, препоръка от ръководител проект)

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Избрах Икономически Университет - Варна, най-вече заради Колежа по Туризъм, който е част от Университета и предлага най-доброто ниво на образование в тази сфера в България. Специалността си избрах, тъй като от дълго време работя в сферата на Туризма, а завършването на тази специалност ми дава едно по-добро кариерно развитие за в бъдеще

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършила съм Пазарна Икономика в профилирана гимназия.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
В голяма степен обучението, което ни се дава по специалността се припокрива и с първоначалните ми очаквания.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Икономически университет Варна е един от Университетите в България даващ образование и квалификация на високо международно ниво, което ми помага за по-добро кариерно развитие и придобиването на полезни знания и умения в сферата в която искам да се развивам.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
На сегашен етап не членувам в студентски организации и клубове.

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Печелила съм:

  • награда за участие е кулинарен фестивал,
  • грамота с присъдено 2-ро място за най-добър десерт
  • евростипендия след участието ми в студентска научна сесия.

7. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
Във връзка с естеството на проекта, с който участвах на научната сесия, бе проведено лабораторно изследване в химичната лаборатория на университета, за окачествяване на най-продавано вино след проведено от мен интервю с клиенти на избрана хранителна верига. Смятам, че изследователските проекти са интересна и важна част от обучението ни и дават една по добра подготовка в нашето бъдещо развитие.

8. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
Работя в курортен комплекс "Златни Пясъци", в хотел. Била съм на стаж, като той е една основна част от нашето обучение. Стажовете ми бяха проведени в хотел "Интернационал" - в кухненски блок, като помощник готвач; В хотел "Флагман" - също в кухненски блок, а също и в ресторантската част на хотела, като помощник готвач и сервитьор; В Клуб-ресторант "Варна" - като сервитьор.

9. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Плановете ми след завършване са да продължа с кариерното си развитие по специалността. За жалост възможностите за това във България не са големи, което е и причина много от завършилите студенти да предпочетат да я продължат в чужбина.

10. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?
Моето пожелание към Икономически Университет - Варна е да продължават да дават на своите студенти образование на качествено ниво и да продължава да подкрепя и оценява труда на своите студенти и подпомага развитието им в България.

 

Сектор „Управление на проекти“, юни 2017 г.