Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Дарена Мирославова Вачева

Специалност и курс на обучение:

Счетоводство и контрол (курс Трети)

Водеща катедра: Счетоводна отчетност

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Родена съм в град Варна и още от съвсем малка, минавайки покрай университета, мечтаех да се обучавам във величествената „синя“ сграда. С течение на времето това мое желание не се промени, както и факта, че реномето на Икономически университет - Варна остана на същото високо ниво през всички тези години. Избрах специалността „Счетоводство и контрол“ като продължение на завършеното ми средно образование, чиято сфера е също в счетоводната отчетност.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършила съм Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“- гр. Варна със специалност „Оперативно счетоводство“ и III-та степен на квалификация за професия оперативен счетоводител.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Очакванията ми относно получаваните знания и качеството на обучение в университета са напълно оправдани, дори в последните 2 години те бяха надминати. Университетът непрестанно модернизира базата за обучение, въвеждат се множество иноваци в обучението, които са базирани на изследвания, съобразени най- вече с нуждите на студентите.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Икономически университет - Варна предлага както отлична теоретична подготовка на своите студенти, така и неограничени възможности за развитие в практиката, осъществяване на връзки с бизнеса, множество семинари, публични лекции и мастър клас, провеждани от едни от най- изявените и доказали се лидери и предприемачи на съвременния пазар.

5. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?

  • Евростипендия за успех
  • Евростипендия за специални постижения
  • Няколко първи и втори места на международни конференции и студентски научни сесии.
  • Сертификати и грамоти от участия в конференции и подобни изяви. 

6. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Плановете ми, след завършване на бакалавърската степен, са продължаване на обучението в степен „Магистър“, а след това бих желала да се насоча към преподавателска дейност, отново в академичната среда, съчетана с приложение на наученото в практиката.

7. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?
Пожелавам на Икономически университет - Варна да съумее да поддържа своите високи стандарти в бъдеще, да продължава да допринася за научно - изследователската и практико - приложната дейност и да поддържа вярата в образованието като най-висша ценност.

 

Сектор „Управление на проекти“, юни 2017 г.