Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Радина Александрова Александрова

Специалност и курс на обучение:

Бизнес икономика (курс Пети)

Водеща катедра: Икономика и управление на строителството

Форма на изява:

 • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
След завършване на средното ми образование имах много възможности за избор, къде да продължа образованието си. След проучване на университетите и възможностите, които бих имала след завършването им, се насочих към Икономически университет- Варна и специалност Международни икономически отношения, за да бъде едно естествено продължение на владеенето ми на немски и английски език, а след това и магистърската ми степен, която предстои да приключа в края на този месец. Доволна съм от избора, който направих и смятам, че във времето ще ми помогне да се докажа и утвърдя като специалист.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завърших средното си образование в ГПЧЕ„Проф.д-р Асен Златаров” - гр. Хасково с чуждоезиков профил немски език и втори английски език.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Знанията и уменията, които получих и все още получавам по време на обучението си надхвърлят предварителните ми очаквания, което само може да ме радва.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Освен отличната подготовка, която ни предоставя университетът в професионаланата област, всеки студент има възможност за участие в различни клубове към университета, също така да посещава форуми, семинари, конференции. Университетът стимулира активността на студентите. Имах възможност да създам много контакти

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Да. Членувам в студентски театър „ИкАрт ” към ИУ-Варна. Смятам, че членството ми в състава е допринесло изключително много за личностното ми и професионално развитие. Защото за мен един човек може да се реализира и да бъде успешен в професионалната сфера, а и не само там, само тогава, когато развие личните си умения и компетенции. А именно това е голямата роля на студентски театър „ИкАрт ”за мен. Помогна ми да подобря ораторските си умения, да преодолея страха си от говорене пред публика, да работя успешно в екип, да ценя повече самото изкуство, защото то е духовната „храна” на човека, а без нея животът губи стойността си.

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Да, участвала съм в различни форуми и семинари, на които в екип и самостоятелно съм печелила призови места.

 • Участие във форума "Бизнесът в действие", организиран от AIESEC България, локална секция – град Варна през годините 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 (решаване на бизнес казуси); 
 • Второ място при решаването на реален бизнес казус предоставен от Сдружение „Beehive – Varna Co-Working Space“ на тема: „Възможности за създаване и утвърждаване на пре-акселератор за развитие на стартъпи в град Варна“, като част от форума „Business in Practice“ – 2017, , проведен в периода 12.05.2017 г. – 14.05.2017 г. в Икономически университет – Варна;
 • Участие в Семинар по Емоционална Интелигентност на 13-14.04.2013г. с лектор Тод Гайст, финансов директор на Procter&Gamble
 • Участие в ''Leadership Academy", организирано от AISEC Варна , 2014г
 • Участие в уоркшоп "Безопасност на храните в световната икономика",2014г- проведен в ИУ-Варна с гост- лектор Ян Мюлдер.
 • Второ място в конференция "Still united? The European Union during crises, transformations, inequality, expansion", проведена в ИУ-Варна,03.12 2015г
 • Участие във форум „Youth to Business”, организиран от AIESEC България, локална секция – град Варна през 07.11.2015г
 • Участие в Студентска научна сесия в Технически университет- Варна, 2016г., изнесен доклад на тема”Аутсорсинг- същност, предпоставки и влияние върху българската икономика”
 • Първо място в 11-ти Младежки театрален фестивал „Океан от любов”2016г. гр. Пазарджик
 • Награда на публиката спечелена на Национален фестивал на студентското театрално изкуство"Маска и тога", 2017г., гр.Велико Търново
 • Получавала съм специални стипендии по проект „Студентски стипендии“.
 • Европейски проект „Студентски практики“2017г.

7. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
Работила съм в различни фирми и на различни позиции. Бях на стаж тази година на позиция „Мениджър проекти”във фирма Митра Транслейшънс ООД, фирмата се занимава с превод и легализация.

8. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Смятам, че възможности за професионална реализация има, но е важно те да се търсят. Необходимо е ние младите хора да сме активни и целеустремени.

9. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?
Пожелавам на университета да продължава да предоставя на студентите си качествено обучение, вяра и самочувствие на завършилите!

 

Сектор „Управление на проекти“, юни 2017 г.