Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Симона Цветелинова Стойнова

Специалност и курс на обучение:

Маркетинг (курс Трети)

Водеща катедра: Маркетинг

Форма на изява:

  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.
  • участие в проект (значим принос, препоръка от ръководител проект)

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Още в 9 клас реших, че искам да уча маркетинг. Винаги ме е привличала тази специалност заради нейната креативност. В Икономически университет – Варна попаднах съвсем случайно, беше спонтанно решение.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършила съм СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ град Русе с първи чужд испански втори ангийски и трети немкси.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Смятам, че получените знания и умения отговарят на моите очаквания, университетът ни дава всичко нужно, за да станем добри специалисти от нас зависи дали ще се възползваме от това.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Университетът ми дава възможност да се уча от най-добрите специалисти и ми помага да развивам потенциала си напълно.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?

Не

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?

Спечелих заедно с моят екип, #BrandIdea и Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика в международното изложение „Културен туризъм 2017“- Велико Търново с кампанията ни „Да чуем ЕКОТО!“, което ни помогна да получим и специална Евростипендия.

7. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?

Не

8. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
В момента карам стаж към Икономически университет - Варна, като подпомагам с организирането на конференция по случай 20 годишнината на Катедра „Маркетинг“.

9. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Още не съм напълно сигурна какво ще правя след моето дипломиране, със сигурност ще уча магистратура, но останалото ще оставя на съдбата. Относно професионалната реализация в България смятам, че ако имаш желание да преуспееш можеш да го направиш навсякъде.

10. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?
Пожелавам на университета да продължава да се развива и да ни предлага качествено обучение.

 

Сектор „Управление на проекти“, юни 2017 г.