Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Иво Веселинов Петров

Специалност и курс на обучение:

Международни икономически отношения (курс 2)

Водеща катедра: Международни икономически отношения

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.
  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Избрах ИУ - Варна, защото аз самият съм от Варна. Желанието ми беше да получа добро икономическо образование и сметнах, че ИУ - Варна е образователна институция, която може да ми даде необходимата основа за бъдещото ми професионално развитие, не по-лошо от УНСС. Специалността избрах, заради желанието ми да работя и да се развивам в международна среда. Предпоставка са и езиците, които владея – немски, английски и към текущия момент изучавам руски.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършил съм профилирана гимназия – Пета езикова гимназия във Варна с профил немски език.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Засега съм получил знания само от икономическия фундамент. С малко изключение съм доволен от предоставените ми знания.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Университетът има богата програма от събития, които организира или за провеждането, на които партнира. Това е добра възможност за по-нататъчно личностно развитие.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Част съм от екипа на Студентски съвет към ИУ - Варна. Ползата се състои най-вече в познаването на амбициозни и интелигенти хора, каквито са членовете на екипа на СС.

6. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
Да, участвал съм и съм доволен, че взех участие. Пряко са свързани с провежданите от университета събития.

7. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
1-во място на олимпиада по микроикономика, трето на конференция по макроикономика. Участие в преглед на научна дейност на МИО – първо място.

8. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Желая да продължа образованието си и да изкарам магистратура. Мисля, че бих могъл да си намеря работа в някоя ТНК, която оперира в България. Все пак съм чувал за много нереализирани колеги от моята специалност, което е притеснително. Смятам, че професионалната реализация в България е и до не малка степен късмет. Амбициите ми са насочени обаче към развитие в чужбина.

9. Гордеете ли се, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Бих казал, че не ме е срам. Досега съм останал преобладаващо с добри впечатления от взаимодействието си с университета. Смятам, че преподавателите предопределят до колко е добър един университет и повечето преподаватели, с които съм работил са добри професионалисти. Жалко е лошото мнение на повечето варненци за качеството на образованието във „Винс-а“. Предрасъдъците трябва да бъдат премахнати.

10. Какво е Вашето мнение за UEBN и нейната полезност за професионалната реализация на студентите в университета?
Радвам се, че проектът е реализиран. Тепърва предстои да работя с програмата и да оценя полезността й. Вярвам, че това е стъпка в правилната посока и ще бъде полезна за участващите в нея.

 

Студентски съвет, май 2015 г.