Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Виктория Михайлова - Атанасова

Специалност и курс на обучение:

Икономика на строителството (курс Трети)

Водеща катедра: Икономика и управление на строителството

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.
  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум
  • участие в проект (значим принос, препоръка от ръководител проект)

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Исках да продължа образованието си в областта на икономиката и след проучване се спрях на Икономически университет –Варна. Факторите, които наклониха везните, ако мога да ги обобщя са: репутация, локация, възможности за последващо развитие.
Избрах специалност „Икономика на строителството„ тъй като интересите ми са в областта на инвестициите в културна и градска инфраструктура, икономическото въздействие на културата и творческите индустрии, културата като фактор за намаляване на социално-икономическите неравенства , развитието на градската среда и т.н

2. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Рано е за равносметки, а и смятам, че очакванията, особено ако са високи, често водят до илюзорни представи за бъдещето, което от своя страна води до разочарования. Образованието е нещо много сериозно, свързано е с много труд, поглъща много енергия и резултатите ще са точно такива, каквито са вложените усилия. Място за емоции и очаквания няма, има добре свършена работа и несвършена такава.

3. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Университетът ми дава възможност да общувам с различни хора, да участвам в различни по характер инициативи и научни форуми, както и успешно да създавам контакти в сферата, в която съм избрала да се развивам.

4. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Не членувам в клубове и организации.

5. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Успехът ми от следването до сега е отличен. Участвала съм в конференции, срещи с бизнеса както и в множество доброволчески инициативи, и намеренията ми са да продължавам развитието си в тази посока. Получвам стипедия за отличен успех, както и такава за спеициални постижения.

6. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
Не съм участвала все още.

7. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Планирам да продължа образованието си паралено с работата, засега намеренията ми са да остана в България, макар възможностите за развитие да са оганичени /липсващи. Въпреки това, вярвам в личния пример и в това, че ако всеки един от нас промени средата, в която живее и работи, макар и с малко, това ще промени бъдещето ни. Споделям мнението, че докато има и един положителен пример, е несериозно да се обяснява колко е безнадеждно всичко, как „няма смисъл“ , „невъзможно е „ и всичките други с „не“ отпред. Щом някой го е направил, значи и другите могат. И ако не успеят, трябва да търсят причината в себе си.

8. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?
В среда на масово оттегляне от публичното и загуба на доверие в образователните институциите, да продължи да работи за изграждането на среда на доверие и увереност. Единствено постигането на такава среда би осигурила устойчива база, на която да се развиват вдъхновението, креативността и предприемчивостта – основни опорни точки в развитието на Икономически университет - Варна.

Сектор „Управление на проекти“, юни 2017 г.