Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Катрин Кръстинова Кунчева

Специалност и курс на обучение:

Международни икономически отношения (курс Четвърти)

Водеща катедра: Международни икономически отношения

Форма на изява:

  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.
  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум
  • участие в проект (значим принос, препоръка от ръководител проект)

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Желанието ми беше да се развивам и работя в града, в който съм родена и израснала, но не бях сигурна към коя сфера на дейност да се насоча. Колебаех се между две направления – Право или Икономика. След като разгледах различни варианти и получих препоръки от мои приятели, в мен надделя решението да кандидатствам в ИУ-Варна.
Оставаше въпросът – да се откажа ли от Правото?
Като човек обичащ предизвикателствата, реших да не се отказвам от мечтата си и проучих въпроса за едновременно обучение в два университета. Истината е, че не бях чувала за такова нещо и нямах познати, които да са го правили. Въпреки това, открих, че има такава възможност и избрах да се обучавам, от една страна, в специалност МИО към Икономически университет и от друга – в специалност „Право“ към ВСУ “Черноризец Храбър“. Съчетанието между тези две научни направления е много перспективно и перфектно комбинира това, което съм и това, което искам да бъда. Въпреки трудностите съм изключително щастлива, че направих този избор!

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Имах щастието да завърша средното си образование в СОУ „Св. Климент Охридски“, със специализиран профил „Информационни технологии“ и „Английски език“. Когато си спомням за времето прекарано в това училище, винаги е с усмивка на лице, защото там срещнах страхотни приятели и преподаватели.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Цялостната ми оценка за получените знания и умения е на отлично ниво. Такива бяха и предварителните ми очаквания по отношение на конкретната специалност, в която се обучавах, а и за самия университет. Щастлива съм, че се срещнах с изключително услужливи колеги и преподаватели, които грабват интереса на студентите и ги провокират да търсят допълнителна информация, която може да им бъде полезна.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Икономически университет предоставя много допълнителни възможности за своите студенти – изключително богат културен календар и възможност да вземат участие в множество научни конференции, проекти, допълнителни обучения и студентски клубове по интереси. Лично аз, се възползвах от голяма част от изброените и смятам, че именно те допринесоха за развиването в мен на качества като творческо мислене, организираност и упоритост.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Имах възможността да се запозная с дейността на клуб „Дебати“ към Студентски съвет на ИУ-Варна и да участвам в техни дискусии за развиване на ораторските си умения. Смятам, че подобни клубове са изключително полезни и предоставят много добра възможност за усъвършенстване и изграждане на социалните умения на студентите.

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Притежавам редица сертификати за участие в различни проекти, но може би, най-запомнящи се остават призовите места в „Преглед на студентската научна дейност“, където бях високо оценена от катедра МИО, а също и „Бизнесът в действие“- проект, който ми даде възможност да се сблъскам с реален бизнес казус и да работя в екип с мои колеги от университета.

7. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
Участвах в проект на Икономически университет "Време Варна - Събитие на годината 2014". Моят личен принос се състоеше в подбиране на събития, които да участват в класацията за годината, чрез допитване до мнението на гражданите. Също така имах възможността да помагам и в осъществяването на организационните дейности по финалното събитие – награждаване на Събитието на годината за 2014г.

8. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
Проведох своето практическо обучение по проект „Студентски практики“ в Административен съд – Варна, което ми даде възможност едновременно да се доближа и до двете сфери на дейност, които представляват интерес в кариерното ми развитие. Имах късмета да попадна на изключително позитивен ментор, който направи стажа ми в съда незабравим.

9. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
След завършване на образованието си в ИУ-Варна ще продължа да се обучавам по другата ми специалност във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. С много усилия и доза късмет, вярвам, че ще открия своето поле за професионална реализация в страната. Специалност МИО, в която се обучавах, предоставя множество алтернативи за избор на работно място, тъй като познанията, които обхваща, не са тясно обвързани с определен сектор от икономиката. Също така считам, че опитът, който придобих от участието си в различни проекти, организирани от университета, ми помогна да изградя ключови умения, които ме превръщат в търсен профил на пазара на труда.

10. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?
Пожелавам Ви още повече креативни и отдадени студенти, които да поддържат престижа на университета и да го прославят, реализирайки себе си като успешни млади хора.

 

Сектор „Управление на проекти“, юни 2017 г.