Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Димитрина Иванова Николова

Специалност и курс на обучение:

Счетоводство и финанси (курс Първи)

Водеща катедра: Счетоводна отчетност

Форма на изява:

  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?

Избрах Икономически университет - Варна поради добрите отзиви,които получих. Колкото до специалността - избрах я, защото след завършването й ще имам много възможности за реализация в много сфери на икономиката. Освен това ми харесва тази документална дейност, която предполага тя.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?

Завършила съм професионална гимназия,данъчна и митническа администрация.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?  и 4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?

Тези два въпроса бих ги обединила. От една страна обогатих своите знания и умения, а от друга се научих да бъда по-самостоятелна, разширих своя социален кръг и се научих да взимам много важни решения.

5. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?

В Икономически университет съм получавала досега стипендия за успех,европейска стипендия,както и заедно с моя невероятен отбор спечелихме „Въпросна Битка vol.3”. За мен всички за важни,но отборната битка бе нещо специално,тъй като победата бе споделена.

6. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България? 

Моите планове след завършването ми са да се развивам в моята специалност,но и същевременно да продължа с магистърска степен.

7. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?

Моите пожелания към Икономически университет - Варна и целия му невероятен екип са никога да не се отказват от своите начинания и да успяват винаги на бъдат сред най-добрите в тази сфера на висшето образование - икономиката.

 

Сектор "Управление на проекти", юни 2017 г.