Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Жанета Кирилова Николова

Специалност и курс на обучение:

Стокознание (курс Четвърти)

Водеща катедра: Стокознание

Форма на изява:

  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Избрах Икономически университет – Варна, поради неговия добър имидж като един от най-добрите университети в България, както и високото професионално ниво на обучение и предоставената отличната материална база. Специалността в която се обучавам - „Стокознание“, избрах поради нейната уникалност и за това, че тя предоставя специфични познания които не могат да се изучат в друга специалност. Освен много добра професионална подготовка също така тя предоставя множество перспективи и възможности за развитие.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършила съм професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Д.И.Менделеев“ със специалност- лаборант в химическата промишленост.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Знанията и уменията, които получих по време на обучението си са на едно много високо ниво и напълно удовлетвориха предварителните ми очаквания. Мога да кажа че, за това спомогнаха най-вече добрите и високо квалифицирани преподаватели от тази специалност.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Икономически университет – Варна предоставя много възможности за изява и развитие в много различни научни и културни области, участия и създаване на връзки с бизнеса. Помогна ми да създам полезни контакти и авторитет за това , че съм негова възпитаничка.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Не участвам в подобни организации поради по-голямата ми ангажираност но определено мисля, че подобно членство би допринесло опит и предимство за професионална реализация.

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
По време на обучението ми участвах в различни студентски научни конференции и дейности. Някои от тях са: отличие за постигнат отличен успех, награда за постигнато първо място в студентска научна дейност, стипендия за отличен успех и Европейска стипендия.

7. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
Не съм участвала до сега, но бих участвала при следваща възможност.

8. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
В момента работя на Летище Варна като ренгенов оператор и то благодарение на университета, тъй като чрез него се осъществи обявяването на свободни работни позиции и контакта. Именно там проведох и своя стаж по време на обучението си.

9. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Моето желание е да се реализирам в областта, която завършвам и да вложа и развия своите знания и умения, които усвоих по време на обучението си. В България има огромна възможност за професионална реализация след дипломиране ако човек е достатъчно целеустремен и най-вече желае да постигне това.

10. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?
Изпитвам огромна радост и щастие, че завършвам този университет, именно за това съм много благодарна и искам от сърце да му пожелая все така да поддържа това високо и европейско ниво на обучение и реализация, да не спира да вдъхновява със своята уникална архитектура, стил и усъвършенстване. Да продължава да се грижи за удобството, доброто образование и най-вече все така да стимулира своите възпитаници. Благодаря за всичко на Икономически университет – Варна.

 

Сектор „Управление на проекти“, юни 2017 г.