Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

София Красимирова Кънева

Специалност и курс на обучение:

Икономика на недвижимата собственост (курс Трети)

Водеща катедра: Икономика и управление на строителството

Форма на изява:

  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.
  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум
  • участие в проект (значим принос, препоръка от ръководител проект)

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Изборът ми беше породен по-скоро от топлите чувства, които тая към града на първо място. Освен това исках да продължа и икономическото си образование.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Търговака гимназия, гр. Бургас със специалност „ Митническа и данъчна администрация”.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Знания винаги могат да бъдат придобиди и факторите, които оказват най-голямо влияние са интереса и амбицията на студента. Смятам, че моите очаквания в голяма степен са оправдани още, защото имам възможността да бъда обучавана от професионалисти с дългогодишен опит и да черпя ценни съвети.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Университетът създава една страхотна социална среда, възможност да се запознаеш с различни и интересни хора. Ако си достатъчно амбициозен и успешен като студент винаги можеш да получиш и финансова подкрепа под формата на различни видове стипендии, конкурси, съзтезания и да мотивираш себе си да бъдеш по-добър.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Членувам в инициативата „ Урбан академи” към катедра „Икономика и управление на строителството”. Ние сме група студенти, обединени от идеята „ Заедно за една по-добра градска среда". Нашите убеждения и сремежи се базират върху създаването на една по-устойчива градска среда.
Членувайки имах възможност да се срещна с изкючителни специалисти в сферата на архитектурата и градоустройството, да се сдобия с полезна информация и вярвам, че изграждането на подобен тип запознанства винаги би могло да послужи позитивно от гледна точка на амбицията и по-нататъчното развитие на студента.

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Пполучавам университетска и европейска стипендия, печелила съм призово място в конкурс, грамоти за представяне на проекти и прочие.

7. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
Последния проект, в който участвах беше свързан с „ Внедряване на иновативна технология за оптимизиране на трафика” в гр. Варна. Представяйки проекта си, разбира се, се наложи да направя необходимото проучване/изследване. Беше представен пред архитекти (вкл. главния архитект на община Варна) и преподаватели.

8. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
В момента съм на сезонна позиция. По време на обучението си съм била на стаж и по-конкретно втория семестър на тази учебна година. Стажа ми беше в сферата на бизнес комуникациите и човешките ресурси. Изключително ефективен и полезен. Естеството на работа беше интересно и проявих любопитство, понеже е доста по-различно от това за което се обучавам.

9. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Смятам, че всеки интелигентен, амбициозен и кадърен човек може да се реализира несъмнено, защото всеки работодател има нужда от подобен тип хора.

10. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?
Пожеланието си отправям към всички професионалисти, които работят за обогатяване знанията и осъвършенстване уменията на студентите – бъдете всеотдайни към работата си, за да постигате желаните резултати. Благодаря още, че имам късмета да бъда обучавана от хора с реален достъп до практиката и огромно желание да предадат опита и знанията си.

 

Сектор „Управление на проекти“,  юни 2017 г.