Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Иван Тодоров Тодоров

Специалност и курс на обучение:

Бизнес икономика (курс Четвърти)

Водеща катедра: Икономика и управление на строителството

Форма на изява:

  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Избрах Икономически университет – Варна, тъй като исках да придобия знания и да се развивам в областа на икономиката. Също така имах желание да се обучавам в качествен и високо реномиран институт. Избрах специалност „Бизнес икономика“ за бакалавърска степен, базирайки се на предварително упоменатите дисциплини, които ще бъдат засегнати. Това, което най-много ми хареса в нея е, че е широкоспектърна и обхваща почти всички аспекти както на една бизнес единица, така и на икономиката като цяло.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завърших средното си образование в гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ гр. Монтана с профил английски език.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Смея да твърдя, че знанията и уменията, които получих надхвърлиха очакванията ми. Академичният състав, с който имах контакт през последните 4 години затвърди мнението ми, че е изграден от професионалисти, от които може да се придобият знания, не само в регламентираните занятия, а и извън тях.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Университетът от своя страна предоставя и допълнителни възможности за развитие и обогатяване на знания и опит. Това е факт, благодарение на конференциите, семинарите, организирани с частния сектор и други.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Не съм, но винаги съм изпитвал интерес към клуб „Финанси“. Смятам, че университетските клубове спомагат за добиване на допълнителни знания, умения и опит, които са ключови за бъдещи успехи.

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
- Грамота за постигнато първо място в прегледа на Студентска научна дейност секция „Бизнес икономика“
- Грамота за участие в състезание за форекс търговия, организирано от
„Делтасток“ АД и Студентски съвет на ИУ-Варна
- Сертификат за участие в обучителен курс и състезание на финансовите пазари, проведено от „БенЧмарк финанс“ и Студентски съвет на ИУ-Варна
- Сертификат за състезание на финансовите пазари, организирано от „БенЧмарк финанс“ и Студентски съвет на ИУ-Варна
- Стипендии за успех и специални стипендии по проект „Студентски стипендии“

7. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
В периода 12.2016 – 04.2017 проведох практическо обучение в „Белл едюкейшън“ - обучаваща организация по проект „Студентски практики“. Длъжността, която заемах бе Специалист маркетинг.

9. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
След завършването ми в ИУ-Варна планирам да придобия магистърска степен по Финанси, тъй като имам желание да се реализирам успешно на в сферата на финансовите пазари. Според мен професионалната реализация в България е доста трудна, но не невъзможна.

10. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?
Искрени пожелания за успешно и светло бъдеще изпълнено с достойни студенти, които да са горди представители на унивеситета.

 

Сектор "Управление на проекти", юни 2017 г.