Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Елора Димитрова Христова

Специалност и курс на обучение:

Маркетинг (курс Първи)

Водеща катедра: Маркетинг

Форма на изява:

  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Избрах Икономически университет – Варна, поради положителните отзиви от процеса на обучение и последващата успешна професионална реализация на студентите.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършила съм средно образование в ПГИ „ Д-р Иван Богоров“ гр.Варна, с профил „Бизнес-администрация“.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Знанията и уменията в икономическата област, които придобих в периода на обучението си в ПГИ
„ Д-р Иван Богоров“ , продължавам да развивам и на настоящият етап в Икономически университет – Варна и това отговаря в пълна степен с моите очаквания и спомага развитието ми в професионален план.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Като студент в Икономически университет – Варна, имам възможността да участвам в много и разнообразни конференции, семинари и публични лекции.Също така мога да продобия знания по специалността по Международни студентски програми на университети партньори на ИУ-Варна.

5. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
През летният семестър на учебна година 2016/2017г. участвах в преглед на Студентската научна сесия с два доклада, представяйки две катедри-Катедра „Правни науки“ и Катедра“ Обща икономическа теория“. Докладът ми на тема „Балансът между ограничаването на личните права в името на общоприетите правила и норми“ бе класиран на първо място в Катедра „Правни науки“ и бе представен от мен в преглед на Студентската научна сесия.
Докладът ми на тема „България-бъдещ член на Еврозоната.Предимства и недостатъци“ бе класиран на второ място в Катедра“ Обща икономическа теория“.
Във в ръзка с разработените от мен доклади получих Евростипендия за специални постижения.

6. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
В момента работя като стажант „Оператор въвеждане на данни „ в международна фирма „Таксбек“ЕООД.

7. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
След завършване на бакалавърската си степен, бих искала да продължа обучението си в степен „Магистър“ по програмата за двойна диплома на ИУ –Варна съвместно с Nottingham business school.

Сектор "Управление на проекти", юни 2017 г.