Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Пламена Милкова Чиликова

Специалност и курс на обучение:

Маркетинг (курс Трети)

Водеща катедра: Маркетинг

Форма на изява:

  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Маркетингът е изкуство и според мен е специалност за креативни и идейни хора, каквата се чувствам аз, за това избрах точно тази специалност.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завърших природоматематически профил в СОУ „Кирил и Методий” град Карнобат

3. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
-Първо място на Brand Idea Accelerator с разработка свързана с отговорния туризъм
-Първо място на Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика в град Велико Търново.

4. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
В момента карам стаж в ИУ-Варна

5. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Бих желала да се реализирам в сферата на комуникациите.

 

Сектор „Управление на проекти“, юни 2017 г.