Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Екатерина Стоянова Иванова

Специалност и курс на обучение:

Мениджмънт (курс Четвърти)
Бизнес комуникации и PR (курс 2017)

Водеща катедра: Управление и администрация

Форма на изява:

  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.
  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Избрах Икономически университет – Варна, заради добрата му репутация, а и ми беше препоръчан от други студенти. Освен това специалността, която избрах отговаряше на моите интереси.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършила съм езикова гимназия с профил немски и английски език.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Очакванията ми бяха оправдани. Преподавателският екип е страхотен и се радвам, че имах възможността да се уча от тях.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?

Преди да започна обучението си тук бях голям индивидуалист и предпочитах да работя сама. Тук се научих да работя в екип. Ценя и приятелствата, които успях да създам.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?

Не съм членувала в студентски клубове или организации, тъй като нямах нужното свободно време за това.

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?

* Преглед на студентската научна дейност – първо място
* Стипендии за специални постижения

7. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?

Не съм участвала.

8. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?

В момента работя като Фронт офис мениджър в един хотел, който се намира на Южното черноморие. По време на обучението си изкарах стаж като „Специалист застраховане и инвестиционни проекти“ в ЗАД „Алианц България Живот“

9. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?

Плановете ми са насочени към професионално развитие именно в България. Смятам, че това е трудно, но не е невъзможно. Освен това, аз вече съм се реализирала по специалността си.

10. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?
Пожелавам на университета да продължава да се развива и полза на студентите си.

 

Сектор „Управление на проекти“, юни 2017 г.