Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Ивелина Красимирова Карова

Специалност и курс на обучение:

Мениджмънт (курс Четвърти)

Водеща катедра: Управление и администрация

Форма на изява:

  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Първоначалният ми избор не беше Икономически унивеситет- Варна и понеже не бях доволна от другия университет, се преместих. Избрах специалност Мениджмънт, защото винаги ми е било интресно управлението. Специалността е атрактивна и приложима в много сфери и направления.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Профил Музика - СОУ

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
В голяма степен отговарят на очакванията ми, но при някои от предметите се разминаха. Освен теория, имаме нужда и от повече практически примери.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Най - важното, на което съм се научила в Икономичеки университет- Варна, през четиригодишното си обучение, е това да бъда организирана, по- сериозна и амбицирана за работа, както сама, така и в екип.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Не, не членувам.

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Печелила съм. Имах честта да съм сред одобрените в Стипендиантска програма на Уникрети Булбанк 2016-2017г.

7. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?
Да продължава да се развива в полза на студентите и да октрива нови, перспективни и актуални специалности.

Сектор „Управление на проекти“, юни 2017 г.