Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Стоян Пламенов Стоянов

Специалност и курс на обучение:

Бизнес информационни системи (курс Четвърти)

Водеща катедра: Информатика

Форма на изява:

  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум
  • участие в проект (значим принос, препоръка от ръководител проект)

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Реших да избера Икономически университет – Варна като образователна институция, тъй като предлага едно добро ниво на обучение и се намира в близост до населеното място, където живея. А относно специалността – избрах Бизнес информационни системи, поради причината, че тази специалност се доближава най-много до това, което учих в гимназиалния период на обучение.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завърших СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла със специалност „Предприемачество и мениджмънт“, професия „Икономист”.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Смятам, че знанията и уменията получени по време на обучението ми в университета, отговарят достатъчно добре на предварителните ми очаквания. Факултативните дисциплини, които изучавах през учебните години, предоставят възможност за получаване на знания и умения в различни научни области /уеб дизайн, приложно програмиране, бази от данни, компютърни мрежи, операционни системи и др./.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Предимствата, които получавам за това, че съм студент в Икономически университет – Варна се изразяват в следните насоки: участия в различни събития и форуми, връзка с работодатели, специални намаления и отстъпки за студенти.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Не участвам в студентски клубове и организации. За сметка на това считам, че участието в подобни групи може да донесе ползи за студентите и университета като цяло!

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Да, печелил съм различни награди, стипендии и отличия по време на обучението си в ИУ-Варна. Най-съществените сред тях са I-во място от Преглед на студентската научна дейност към катедра „Информатика” за учебната 2016/2017 година. В предишната учебна 2015/2016 година отново участвах, като тогава заех II-рото място. Имам и получена грамота за участие в проведената конференция „ИНФОРМАТИКАТА, МАТЕМАТИКАТА И СТАТИСТИКАТА В СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕАЛНОСТ“ – 21 октомври 2016 година. Получих и поименната награда „Моис и Илко Ескенази“ за 2016 година.

7. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
Имах участие в проекта „IT Master Class III“. Заедно с екип от студенти от III-ти и IV-ти курс от специалностите „Информатика” и „Бизнес информационни системи” успяхме да научим и да навлезем в света на Oracle бази от данни. Искам отново да благодаря на организаторите - ЦИПНИКТ към ИУ-Варна и Societe Generale Експресбанк като партньори на проекта.

8. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
В момента не работя. Да, бил съм стажант по време на обучението си в университета. Заеманата от мен позиция беше „Организатор дейности“ в ЦИПНИКТ към ИУ-Варна. Също така в период от два месеца бях стажант като „Специалист тестване на софтуер” в компанията Казуалино АД. Разполагам и с трудов стаж като „Специалист обработка на данни“ от работата ми в Адастра България ЕООД.

9. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Предполагам, че ще потърся професионална реализация в пределите на страната. Дори в държава като България съществува бизнес и възможности за развитие в сферата на информационните технологии.

10. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?
Пожелавам на Икономически университет – Варна още много успехи, постигнати цели и да запазят знанието, което да се пренася към все повече студенти през годините!

 

Сектор „Управление на проекти“, юни 2017 г.