Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Кристина Ангелова Калчева

Специалност и курс на обучение:

Маркетинг (курс Трети)

Водеща катедра: Маркетинг

Форма на изява:

  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.
  • участие в проект (значим принос, препоръка от ръководител проект)

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Избрах да продължа образованието си в Икономически университет – Варна, защото исках да уча икономика, а от препоръки на семейството и приятелите ми избрах и университета. Всички мнения относно ИУ – Варна бяха положителни и това допълнително улесни моят избор. За специалността не съм се колебала.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършила съм СУЕЕ “Св.Константин Кирил – Философ“, гр. Русе с интензивно изучаване на испански език.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Знанията и уменията, които получавам в Икономически университет – Варна, напълно отговарят на предварителните ми очаквания. Освен на теорията се обръща голямо внимание на практическите задачи, което според мен е много важно за бъдещата ми реализация. Преподавателите са квалифицирани и много добре подготвени.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Освен всички знания и умения, които придобивам в областта на Маркетинга, Икономически университет – Варна ми помага да доразвия някои много важни умения, необходими за бъдещата ми професионална кариера, а именно работата в екип, комуникативни умения, организираност и отговорност.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Не съм членувала в студентски клубове и организации.

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Печелила съм стипендии за успех , Европейски стипендии за успех и за специални постижения, както и призово място в конкурса Бранд Идеа 2017г.

7. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
Участвала съм в проучвания към Центъра за социални изследвания на Икономически университет – Варна.

8. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
В момента съм на стаж към катедра Маркетинг, Икономически университет – Варна.

9. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
След като завърша бакалавър, ще запиша и магистърска степен.
Мисля, че реализацията след дипломиране е възможна стига човек да има знанията, желанието и упоритостта. Смятам, че когато човек е мотивиран може да успее.

 

Сектор „Управление на проекти“,  юни 2017 г.