Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Даяна Александрова Узунова

Специалност и курс на обучение:

Банков мениджмънт (курс Пети)

Водеща катедра: Финанси

Форма на изява:

  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?

До последно не бях решила в кой университет да кандидатствам, но проявявах интерес към икономическите науки, а и бях чула доста позитивни отзиви за подготовката на студентите в Икономически университет – Варна, имах и приятели, които се обучаваха там. Причината, поради която избрах да уча Международни икономически отношения е това, че специалността е комплексна и обхваща много икономически сфери в международен аспект – Туризъм, Финанси, Маркетинг, Мениджмънт и др. Избрах да продължа обучението си като запиша магистратура Банков мениджмънт, защото в момента работя в банковата сфера и искам да обогатя своите теоретични познания.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?

Завърших своето средно образование в гр. Шумен, в ГПЧЕ „Н.Й.Вапцаров“.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?

Голяма част от теоретичните познания, които получих по време на обучението си в Икономически университет – Варна мога да ги прилагам на практика. Разбира се имаше и много подробна информация, която за момента не намира приложение на настоящото ми работно място.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?

Освен знанията, които получих по време на своето обучение, създадох много контакти по време на организираните семинари в университета.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?

От първи курс до сега съм член на Студентки театър „ИкАрт“ към Икономически университет – Варна. Това ми помогна да създам много контакти и приятелства, умения за работа в екип, както и да постигна голямо личностно развитие, което и до сега ми помага в ежедневната ми работа с клиенти.

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Участие в следните мероприятия:
• Грамота за награда на публиката и индивидуална грамота за участие на Национален
фестивал на студентското театрално изкуство"Маска и тога", 2017г., гр.Велико Търново
• Конкурс за стажанти на Societe Generale Експресбанк на тема „Добрият лидер = доволни клиенти“ - 2015г., II-ро място
• Интерактивен бизнес форум „Бизнесът в действие“ - 2014г., 2015г. и 2016г.
• 11-ти Младежки Театрален Фестивал „Океан от любов”, I-во място - 2016г.
• Бизнес симулация - бизнес мениджър за ден в Нестле „Креативно мислене - добър продукт“ - 2014г.
• Successful completion of “Soft skills”, “Extra soft skills”, “Leadership and planning” and “Management” modules of multicultural educational project “Leadership Academy” - 2014г.
• Уъркшоп "Безопасност на стоките в световната икономика" - 2014г.
• Европейски проект „Студентски практики“ - 2013г.
Получавала съм и Стипендии за успех и специални стипендии по проект „Студентски стипендии“.

7. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?

От август 2016г. работя в Информационния център на Сосиете Женерал Експресбанк като Специалист връзка с клиенти. През лятото на 2015г. бях част от стажантската програма на същата институция, където спечелих втора награда от конкурса за стажанти на тема „Добрият лидер = доволни клиенти“. Много ми хареса екипния дух и работата в тази банка и затова след завършване на бакалавърската ми степен кандидатствах по обявена позиция и започнах работа там.

8. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?

Да продължава да поддържа висококачественото обучение на студентите, за да могат след завършването си бъдат конкурентоспособни и да се реализират успешно в избраната от тях сфера на развитие.

Сектор "Управление на проекти", юни 2017 г.