Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Михаил Емилов Димитров

Специалност и курс на обучение:

Финанси (курс Втори)

Водеща катедра: Финанси

Форма на изява:

 • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
 • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.
 • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Икономически университет – Варна разполага с изключително добра материална база, която непрекъснато се модернизира и богата библиотека с достъп до множество бази данни и издания. Това, съчетано с желанието ми да продължа висшето си образование в България, логично наклониха везните към Икономически университет – Варна. Изборът на специалност “Финанси” е следствие от интересите ми в областта на математиката и икономиката.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършил съм Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” в град Варна, профил “Природоматематически” със засилено изучаване на математика и английски език.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Старая се да избягвам изграждането на предварителни очаквания по отношение на бъдещи събития, но мога да заявя, че съм много доволен от обучението си до момента.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Икономически университет – Варна разполага с богат културен календар и множество събития, организирани от клубовете по интереси. Това дава възможност за запознанства с обмяна на опит с много нови хора – студенти, членове на академичната общност и бизнеса.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
В клуб “Финанси”. Членството в него, а и във всички клубове по интереси, дава възможност за обмяна на идеи между хора със сходни интереси, контакти с представители на бизнеса и академичната общност.

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?

 • I място на университетска олимпиада по математика на ИУ-Варна – 2015 г. и 2016 г.
 • I място на областния кръг на математическо състезание “Европейско кунгуру” – 2016 г.
 • I място в прегледа на студентската научна дейност за секция “Правни науки” – 2016 г.
 •  Сребърен медал от Национална студентска олимпиада по математика – секция В (икономически специалности) – 2016 г.
 • Студент на годината на ИУ – Варна за 2016 г.
 • I място в прегледа на студентската научна дейност за секция “Социални и хуманитарни науки” – 2017 г.
 • Златен медал от Национална студентска олимпиада по математика – секция В (икономически специалности) – 2017 г.
 • I място в конкурса за студентско есе, организиран от Българска макроикономическа асоциация – 2017 г.

7. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
Към момента не съм участвал в изследователски проекти.

8. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
В момента наблягам на обучението. Все още не съм бил на стаж, но това предстои в недалечно бъдеще.

9. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
След приключването на бакалавърска степен, планирам завършване и на магистратура. По отношение на последващата реализация, то считам, че във финансовия сектор, към който съм се насочил, не липсват възможности, предвид сравнително младата българска пазарна икономика и не особено развития към момента капиталов пазар. Що се отнася до цялостната реализация в България, то тя е абсолютно възможна. Пазарът на труда функционира като всеки един друг пазар, макар да е доста регулиран. Колкото повече можеш да предложиш на потенциалните работодатели, толкова повече възможности и по-добри условия ще получаваш.

10. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?
На Икономически университет – Варна пожелавам много мотивирани студенти, както и продължаване на вече установените добри политики по сътрудничество с бизнеса и модернизиране на материалната база.

 

Студентски съвет, юни 2017 г.