Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Василена Искренова Панчева

Специалност и курс на обучение:

Мениджмънт на свободното време (курс Трети)

Водеща катедра: Колеж по туризъм

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум
  • участие в проект (значим принос, препоръка от ръководител проект)

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?

Избрах Колеж по туризъм към Икономически университет - Варна, тъй като не веднъж бях чувала за практическите възможности, които се предоставят на студентите по времето на целия курс на обучение. Слуховете се оказаха верни и сега вече като третокурсник не съжалявам и за миг за направения избор!

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование?

Завърших Първа езикова гимназия – Варна с профил чужди езици (английски и немски език)

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?

Напълно отговарят на очакванията ми и ми се иска повече млади хора да приемат обучението си като една възможност за бъдещото си развитие и листът хартия, който ще получат в края на следването си, наистина да бъде доказателство за труда и знанията на всеки един от нас.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна? 

С проектите и събитията, които организира и чрез, които предоставя на всеки свой студент възможност за изява по различен начин.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?

Все още не.

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?

Да, първо имах честта да бъда избрана за стипендиант на Фондация „Св.св Константин и Елена“ по програмата Туризъм. Наскоро се включих в студентска научна сесия организирана от Колеж по туризъм – Варна и завоювах второ място. Последното отличие, с което мога да се похваля, е наградата ми студент на годината в направление "професионален бакалавър" на Икономически университет – Варна.

7. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?

В момента работя на Летище Варна в Duty Free Shop към НЮАНС АД на позицията продавач-консултант парфюмерия и козметика.
През последният семестър, колежът ми даде шанс да наблюдавам работата в един от дневните спа центрове в град Варна – New Life Day Spa. На база наблюденията ми в центъра, успях да изготвя проект, с който се явих на гореспоменатата научна сесия.

8. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?

Все още нямам ясна представа дали искам да продължа образованието си стриктно в сферата на туризма. Смятам да обогатя палитрата от езици, които знам с още един, два. Това, надявам се ще ми предостави нови възможности за реализация, от които да мога да избирам.

10. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна? 

Още повече проекти, още по-голяма гласност за идеите на студентите и по-добра реклама насочена към потенциални нови студенти.

Студентски съвет, 2017 г.