Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Хатидже Айдънова Язаджиева

Специалност и курс на обучение:

Счетоводство и контрол (курс Четвърти)

Водеща катедра: Счетоводна отчетност

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.
  • участие в проект (значим принос, препоръка от ръководител проект)

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
След като завърших средното си образование имах пред себе си няколко възможности за избор относно това как и къде да продължа развитието си. Считам, че взех най-правилното решение, избирайки именно Икономически университет – Варна. Желая да се развивам в областта на счетоводството, анализа и контрола и мисля, че обучението в специалност „Счетоводство и контрол“ поставя основите на една добра подготовка в това направление на икономиката.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завърших средното си образование в Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман“ – град Разград, специалност „Икономика и мениджмънт“.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Очакванията ми са оправдани. Считам, че включените в програмата за обучение специални дисциплини, осигуряват нужната подготовка и базови знания в тази сфера.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Обучението в Икономически университет – Варна допринесе много за личното ми развитие. Запознанството с много хора, които имат различни идеали разширява спектъра ми на мислене по различни въпроси.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Към този момент не членувам в клубове и организации.

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Няколкократно съм се класирала по проект „Европейски стипендии“ с успех над 5,50.

7. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
Да, Участвала съм в проект НПИ – 153 „ Ролята на финансовия анализ за управление на оборотния капитал, вземанията и кредитоспособността на предприятието“.

8. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
По време на обучението си в Икономически университет – Варна съм била на стаж в Областна администрация - град Разград, отдел „Счетоводен“. Учатвах в проект „Европейски практики“ в Образователен център „Софос консулт“ – град Варна, позиция – „Стажант – оперативен счетоводител“

9. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Обмислям да продължа обучението си в магистърска специалност „Счетоводство и контрол“. Според мен това е една специалност с дълга история, я същевременно – модерна, широкоспектърна специалност, даваща актуални и приложими знания. Желая да се развивам своите професионални умения и в реалната практика.

10. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?
Пожеланието към Икономически университет – Варна е да продължава да инвестира в развитието и обучението на своите студенти. Радвам се, че съм възпитаник на Икономически университет – Варна. Образованието винаги има смисъл.

 

Сектор "Управление на проекти", юни 2017 г.