Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Диана Неделчева Димова

Специалност и курс на обучение:

Мениджмънт на туризма (курс Първи)

Водеща катедра: Колеж по туризъм

Форма на изява:

  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Избрах Колеж по туризъм към ИУ Варна по няколко причини: необходимост от придобиване на съответната квалификация и най-вече поради практическата насоченост на обучението.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Профилирана гимназия

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Всичко, което бях чувала за атрактивното обучение в Колежа по туризъм, се оказа истина и напълно отговори на първоначалните ми очаквания. Придобиваме умения и получаваме знания в реална среда, което е много полезно за по-нататъшната ни професионална реализация. Организирраните учебни маршрути дават възможност за запознаване с най-интересните туристически дестинации в България. Обучението е интерактивно и е поднесено от висококвалифицирани преподаватели, които поддържат интереса към професията, към която сме се насочили.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Общуването с много млади и амбициозни хора

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Не, за съжаление не членувам

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Спечелих І награда на Студентската научна сесия на Колежа по туризъм и І място на Студенстката научна конференция на Икономически университет –Варна
Успях да се класирам за европейска стипендия за специални постижения и за стипендия за успех

7. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
- Изследователският проект в който участвах под ръководството на доц. Др. Гинка Димитрова на тема „България и българите през руски поглед“ имаше за цел посредством анкети и интернет проучване, да анализира и кокретизира мнението на руските граждани за предлагания в страната ни туристически продукт , като потенциални потребители на туристически услуги в България.

8. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
Работя от много години в ТА „ЛАДА ТУР“ на позиции – технически сътрудник и агент продажби

9. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Плановете ми са да продължа да работя, надявам се в същата агенция, но на по-висока позиция

10. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?
Пожелавам на ръководството на ИУ – Варна , съвместно с други университети в България да успеят извоюват място на специалността „Туризъм“ в списъка с преоритетните специалности с произтичащите от това привилегии за всички млади хора обучаващи се за кадри в туристическия бизнес.

 

Сектор "Управление на проекти", юни 2017 г .