Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Иванела Ангелова Иванова

Специалност и курс на обучение:

Маркетинг (курс Трети)

Водеща катедра: Маркетинг

Форма на изява:

  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършила съм средното си образование в Математическа гимназия “Атанас Радев“ гр. Ямбол, специалност математика и информатика.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Удовлетворена съм от знанията и уменията, които получавам в ИУ-Варна.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Познанствата с колеги от други специалности, конкурсите и семинарите, организирани от университета са от голяма полза в процеса на обучение.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Не съм членувала в студентски клубове и организации.

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
• Стипендия по проект BG05M2OP001-2.003-0001 “Студентски стипендии – фаза 1“
• Стипендия по ПМС 90.
По-важната за мен е стипендията от участието ми в конкурса Brand Idea, което ми даде възможност да се докосна до работа за реален възложител на проект.

7. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
Не, досега не съм имала възможност да участвам в изследователски проект.

8. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
Била съм на стаж в Рекламна къща “Импресия дизайн“ гр. Варна като Стажант Организатор реклама.

9. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Планирам да продължа обучението си с придобиването на магистърска степен.

10. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?
Пожелавам на университета да продължи да се развива в положителна посока и да дава на студентите най-доброто ниво на обучение и шанс за бъдеща реализация.

 

Сектор "Управление на проекти", юни 2017 г.