Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Ангел Миленов Младенов

Специалност и курс на обучение:

Банков мениджмънт (курс Пети)

Водеща катедра: Финанси

Форма на изява:

  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.
  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Избрах ИУ-Варна, тъй като исках да изучавам икономическа специалност. Избрах специалност "Индустриален бизнес" за бакалавърска степен, тъй като това е една интересна специалност, даваща възможност за реализация. В момента съм Магистър в специалност "Банков мениджмънт".

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завърших средното си образование в гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово, технологичен профил с основни предмети математика, информационни технологии, география и английски език.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Знанията и уменията, които получих удовлетвориха очакванията ми. Университетът разполага с отлична материална база и съвременни начини на преподаване. Доста от преподавателите са били в практиката и студентите имат възможност да получат опит от тях. Освен това университетът предоставя много възможности за изява на студентите си.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Участието ми в различни семинари, обучения, уъркшопове ми помогна да разбера доста неща за себе си като успях да надградя и познанията си. Може би най-ценното което получих са многото контакти, които успях да изградя.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
В периода Септември, 2015 Юни - 2016 бях член на клуб "Маркетинг". Организирахме различни семинари и обучения, на които присъстваха изявени личности от бизнеса, а те споделиха опита си с нас. Подобрих работата си в екип, комуникационните си умения и др.
За кратко бях и в AIESEC.

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
- Диплом за Специалната награда на Българската стопанска камара за участие в националния конкурс „Млад икономист - 2016г.“, класиран съм на първо място в категория „Студенти“ с разработка на тема „Моята бизнес идея“;
- Грамота за ТРЕТО място в Национално състезание „Стани предприемач“ 2017 г., провело се в Икономически университет-Варна в периода 11-12 март 2017г.
- Сертификат за разработване на решение по бизнес казус в уъркшоп на тема: „Да се запознаем с бизнеса на кафе - защо не ?“ проведен на 16.12.2014г.;
- Грамота за постигнати високи резултати в прегледа на Студентската научна дейност, Май 2016;
- Сертификат за изнесен доклад на тема: „Мерки за насърчаване на предприемачеството в България“, ТУ-Варна 2016;
- Сертификат за изнесен доклад на тема: „Същност на глобализацията и етапи на нейното развитие“, ТУ-Варна 2016;
- Сертификат за постигнати високи резултати в Четвърти национален конкурс за есе на тема „Brexit- ново начало или началото на края“, 26.04.2017г.
- Стипендии за успех и специални стипендии по проект „Студентски стипендии“;
- Стипендии по ПМС 90;

7. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
Не съм участвал.

8. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
В периода 10.02.2014г. до 24.04.2014г. проведох практическо обучение в Лабас Груп АД - обучаваща организация по проект „Студентски практики“

9. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Надявам се да се реализирам в банковата сфера като смятам, реализацията в България е много трудна.

10. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?
Пожелавам на университета да продължава да се развива в полза на студентите си. Смятам, че този университет дава много на младите хора и се надявам да продължи тази тенденция.

Сектор "Управление на проекти", юни 2017 г.