Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Ивелина Пламенова Иванова

Специалност и курс на обучение:

Финанси (курс Четвърти)

Водеща катедра: Финанси

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Избрах Икономически университет – Варна заради престижа и реномето му. Желанието ми беше да се развивам в областта на финансите и поради тази причина изборът ми се спря на тази специалност и този университет. Специалността е най-добрата в ИУ – Варна, а освен това предоставя най-добрата подготовка и възможност за реализация след дипломиране в тази област от всички университети в страната.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършила съм СОУ „Димитър Благоев” в град Провадия, Природоматематически профил с отличен успех.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
До голяма степен отговориха на предварителните ми очаквания. Университетът дава нужните подготовка и знания, които са необходими за развиване в областта на икономиката. Материалът по някои дисциплини отразяваше последните тенденции в съответните направления, което имаше практическа насоченост. Проектите, които имахме да правим през семестрите, също имаха практическа насоченост, тъй като обогатявахме знанията си и изследвахме проблеми в определени области.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Помогна ми да развия организационни си умения и работа в екип. Също така ИУ – Варна осигурява достъп до многобройни събития в най-различни сфери. Дава възможности за участие в различни проекти, конференции и клубове.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Не, не съм членувала в студентски клубове и организации.

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Печелила съм Европейски стипендии за отличен успех, както и стипендия за специални постижения. Освен това съм печелила второ място на прегледа на студентска научна дейност в университета.

7. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
Участвала съм в изследователско проучване, свързано с извършване на социологическо изследване за нагласите на жителите на Варна за събитията, случващи се в града по проект „Време: Варна 2013”.

8. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
Към този момент не съм работила. По време на обучението си проведох стаж в офис на „Банка ДСК” ЕАД в град Провадия. Преминах през всички звена в офиса – при кредитните инспектори, в салона при банковите специалисти и при старшия банков служител операции с клиенти. Предимно задълженията ми бяха свързани с подреждане на документи, но освен това имах достъп и работих с техните програми – Dimension и International BankWay.

9. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
След завършване на ОКС „Бакалавър” ще продължа с образованието си в ИУ – Варна с магистратура „Банков мениджмънт”.

Сектор "Управление на проекти", юни 2017 г.