Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Красен Кирилов Георгиев

Специалност и курс на обучение:

Международни икономически отношения (курс Втори)

Водеща катедра: Международни икономически отношения

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.
  • участие в проект (значим принос, препоръка от ръководител проект)

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?

Университетът избрах поради две причини: Първо, нямах особен избор на регионално ниво, а целта беше да остана на изток. Второ, получих препоръки от възпитаници на Търговска гимназия – Бургас. Без значение е това, защото в момента съм горд възпитаник на ИУ – Варна.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?

Завърших Търговска гимназия – Бургас , паралелка Икономика и мениджмънт.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?

Международната икономика не е сравнима с психологията например. За разлика от социалните науки, икономиката има ясно начертани и формулирани правила. Благодарение на гимназиалния курс аз бях запознат с основата на общо икономическите дисциплини, но тук трябва да кажа, че надградих в голяма степен знанията си и развих нещо, което липсва в средното училище – логическо мислене.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?

Може би най-голямата „помощ“ е членството ми в Студентски съвет към Икономически университет – Варна. Аз съм контактна личност, в смисъл, че обичам да се уча от хората. А в тази организация, както и в университета като цяло има много различни личности, готови да споделят своя опит и преживявания. От гледна точка на комуникацията мога да кажа още, че се запознах със страхотни преподаватели – общителни, учтиви и готови да помагат, което от своя страна ми спомогна за личностното ми развитие.

5. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?

„Никога през живота си съм нямал толкова сертификати.“ – това беше първото нещо, което си помислих като се посъбраха малко такива. Може би най-важното призово място за мен е от участието ми в състезания на форекс пазарите, организирано от БенчМарк. Важно казвам, защото за 1 път се сблъсках с този тип търговия и без много усилия стигнах до 3то място от 240 човека участници. Това състезание и двата бизнес плана за иновации в дейността на строителна фирма и фирма, занимаваща се с производство на пектиново брашно, които разработих съвместно с колеги, ми спечелиха три европейски стипендии.

6. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?

В момента не работя. Смятам, че щом човек поеме пътя на студента, трябва да се съсредоточи в това си начинание. Важно е да изградиш основи, които ще ти помогнат на по-късен етап да работиш нещо различно от масата.

7. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?

Обмислям сериозно магистърска степен в чужбина. Не мисля, че България може да ми даде нещо повече от бакалавър.

8. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?

Пожелавам да продължим да бъдем най-добрият университет на територията на Република България. А към студентите изпращам призив – бъдете по-заинтересовани от случващото се в ВУЗ-а, защото тези шансове едва ли ще се повторят.

 

Сектор "Управление на проекти", юни 2017 г.