Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Димо Вълков Загорчев

Специалност и курс на обучение:

Аграрен бизнес (курс Четвърти)

Водеща катедра: Аграрна икономика

Форма на изява:

  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Избрах университета поради факта, че предлага желаната от мен специалност. Специалността „Аграрен бизнес“ избрах воден от моите интереси в тази област. Считам, че аграрния сектор е един от най- важните във всяка една икономика.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Средното си образование завърших в Професионална търговска гимназия гр. Бургас. Специалността, която изучавах беше „Митническа и данъчна администрация“ След завършването си придобих трета степен на професионална квалификация по професия – Данъчен и митнически посредник.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
В голяма степен знанията и уменията, които придобих по време на образованието си в специалност „Аграрен бизнес“ в Икономически университет – Варна, отговориха дори в някой аспекти и надхвърлиха моите очаквания.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Университетът и в частност катедра "Аграрна икономика" ми даде възможност да бъда част от редица посещения в практика. Тези посещения ми дадоха възможност да видя как се случват нещата в реалния бизнес.

5. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
През целия период на следването ми в ИУ- Варна получавах стипендия за успех. През 2016 и 2017г. спечелих първо място в прегледа на студентската научна дейност, организиран от катедрата към която се води моята специалност.

6. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Към момента завършвам висшето си образование в окс бакалавър и след завършването ми смятам да продължа образованието си в ОКС "Магистър".

Сектор "Управление на проекти", юни 2017 г.