Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Анелия Николаева Кръстева

Специалност и курс на обучение:

Счетоводство и контрол (курс Четвърти)

Водеща катедра: Счетоводна отчетност

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.
  • участие в проект (значим принос, препоръка от ръководител проект)

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Счетоводство и контрол е специалност, която събира в себе си много предимства. Тя предлага изучаване на фундаментални за икономическата сфера дисциплини, увеличаващи възможностите за професионално развитие в бъдеще. На следващо място това е специалност очертаваща перспектива за успешна реализация и израстване в кариерата. Всичко това ме мотивира да избера счетоводство и контрол. Икономически университет Варна е институцията, която ми даде възможността да уча това, което искам.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Средното си образование съм завършила в Математическа гимназия „д-р Петър Берон“ град Варна, информационни технологии и английски език.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Определено имах шанса да науча много през годините, прекарани в университета. Имах късмета да срещна много опитни преподаватели, които имаха желанието да научат студентите си и способността да го направят по един достъпен и интригуващ начин.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Университетът и годините, прекарани в него, бяха много полезни за мен. Бях част от различни интересни събития, лекции и семинари, където научих много нови неща. Имах възможност да участвам в конкурси и състезания, да представя себе си и да подобря уменията си за екипна работа. И не на последно място - успях да създам много контакти и приятелства.


5. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Участие в Университетска олимпиада по микроикономика – трето място.

6. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
Участвала съм в проект НПИ – 153 „ Ролята на финансовия анализ за управление на оборотния капитал, вземанията и кредитоспособността на предприятието“.

7. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
Работя почти през цялото си следване, а от година насам заемам длъжността счетоводител. Това ми помогна изключително много да развия теоретичните знания, получени в университета и да ги превърна в практически умения.

8. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Моите планове са да продължа образованието си и да развивам себе си и професионалните си умения.

10. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?
Пожеланието ми към Икономически университет е да отстоява принципите си и да поддържа доброто си реноме, както досега.

Сектор "Управление на проекти", юни 2017 г.