Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Нана Пламенова Бакърджиева

Специалност и курс на обучение:

Счетоводство и контрол (курс Четвърти)

Водеща катедра: Счетоводна отчетност

Форма на изява:

  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум
  • I място на младежка научна конференция под мотото "Съвременни проблеми в счетоводството, анализа и одита" 2017г.

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Избрах Икономически университет – Варна ,след препоръки от обучаващи се студенти. Изучавала съм същата специалност и затова избрах нея.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Професионална ; /Търговска гимназия – гр.Бургас/

3. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Студентски съвет към Икономически университет - Варна

4. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Стипендия на УниКредит Булбанк за 2016/2017г.

5. Работите ли?
Да

6.Къде?
Фирма занимаваща се с издаване на счетоводен софтуер в Бургас ;

 

Сектор "Управление на проекти", 2017 г.