Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Христина Димитрова Георгиева

Специалност и курс на обучение:

Бизнес икономика (курс Трети)

Водеща катедра: Икономика и управление на строителството

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
  • Носител съм на множество призови места от национални и международни конкурси и форуми в областта на танцовото изкуство,в това число титли от европейски и световни първенства.

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Исках да продължа образованието си в областта на икономиката и след проучване и множество препоръки, от страна на бивши и настоящи студенти, се спрях на Икономически университет –Варна. Избрах конкретната специалност (Бизнес икономика), тъй като не е тясно специализирана и дава възможност за бъдещо развитие в разнообразни направления.


2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършила съм IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, град Варна с интензивно изучаване на испански, английски и математика.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Знанията и уменията, които получавам в Икономически университет - Варна, напълно отговарят на предварителните ми очаквания. Преподавателите са на високо ниво като се стремят да запознаят студентите с последните тенденции в областта, да провокират интерес у тях и да ги мотивират. Организирането на посещения в практиката, от някои от преподавателите, е изключителна възможност да погледнеш отблизо как се прилага в действителност наученото по съответната дисциплина.


4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Обучението ми в Икономически университет – Варна ми помогна да доразвия качества като работа в екип, организираност и комуникативност, които са ключови при бъдещата ми реализация.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Към момента не съм членувала в студентски клубове и организации, поради заетост в други направления.

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Печелила съм стипендии за отличен успех по ПМС № 90 / 2000 г, Европейски стипендии - за успех и за специални постижения по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001".

7. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
След завършване на висшето ми образование в Икономически университет-Варна, възнамерявам да започна работа в компания в чужбина в сферата на икономиката, за да разширя полезрението си, да видя друг модел на работа и след което да пренеса усвоените практики в България.

8. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?
Пожеланието ми към Икономически университет – Варна е да продължава да се развива, да поддържа високото ниво на преподаване и да предоставя на студентите възможности за бъдеща реализация в България и в чужбина.

 

Сектор "Управление на проекти", юни 2017 г.