Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Антонио Антониев Хаджиколев

Специалност и курс на обучение:

Бизнес информационни системи (курс 3)

Водеща катедра: Информатика

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.
  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?                                                                                 

Избрах Икономически университет – Варна заради престижа на това висше учебно заведение и неговото реноме. Избрах именно тази специалност (Бизнес информационни системи), тъй като в момента на пазара на труда се търсят специалисти с такъв профил и това ще гарантира моето успешно реализиране след като завърша. От дълго време имам интерес към компютрите и информационните системи и считам, че това е правилното направление, в което да се развивам.


2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършил съм НГХНИ “Константин Преславски” – град Варна с хуманитарен профил (български език и литература и история и цивилизация). Специалните дисциплини, които съм изучавал, са фолклор и митология, световни религии, езикова култура, реторика и др. Интензивно съм изучавал италиански език.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Знанията и уменията, които получавам, отговарят напълно на предварителните ми очаквания. Изучават се съвременни софтуерни продукти, като средата за обучение е изключително модерна и предразполагаща ползотворното протичане на часовете.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Със сигурност това, че завършвам този университет ще има доста голяма тежест в моята автобиография. Тук се запознах с много можещи и желаещи да успеят млади хора, с които със сигурност ще поддържам връзка занапред. Срещнах и много преподаватели, в чието лице мога да получа помощ и подкрепа в бъдещите ми начинания.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Членувам в Студентски съвет към Икономически университет – Варна. Тук имам възможност да работя с едни от най-активните студенти в университета, с което наистина се гордея. Ползите от членство в подобна организация са, че се създават умения за работа в екип, работи се по различни проекти, като се изпълняват в срок различни задачи (сходно на атмосферата на едно работно място). В една такава организация човек се запознава с изявени студенти, както и с хора от практиката (благодарение на организираните инициативи).

6. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
В момента участвам в екипа на НП-156/2015 “Методика за интелигентен анализ на данни за студентите и създаване на база от знания”.

7. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Обичам да участвам в различни конкурси, конференции, семинари и т.н., тъй като считам, че те развиват качествата на човек. През 2013 г. спечелих първо място на Конференцията по макроикономика с доклад, изследващ младежката безработица в България, който беше впоследствие отпечатан в сборник. През 2014 г. спечелих първо и второ място на два конкурса за есета, отново изследващи проблеми, свързани с образователната система в България и реализацията на младите хора. Бях отличен с приза “Студент на годината” за 2013 г. на Икономически университет – Варна. Бях награден и с Годишна поименна награда на Кмета на Община Варна през 2014 г. за постигнати високи резултати по време на следването.

8. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
Работя от миналата година (октомври 2013 г.) в Икономически университет – Варна като организатор дейности (поддръжка на компютърни системи в двете компютърни зали във Втори корпус, обезпечаване на занятията с необходимата техника, поддържане на компютърната мрежа) в сектор “АВТОС” (Аудио-визуални, телекомуникационни и осигурителни системи). Изключително съм благодарен на университета, че дава възможност на студенти да работят в различни звена в университета. По този начин ние можем да натрупваме стаж и опит, докато се обучаваме.

9. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Бих желал да продължа с академична кариера. Смятам, че младите хора в България имат нужните качества и умения, за да се реализират успешно на пазара на труда.

10. Гордеете ли се, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Много се гордея с това, че съм студент в именно този университет. Ако отново трябваше да избирам университет, то несъмнено той щеше да бъде Икономически университет – Варна.

11. Какво е Вашето мнение за UEBN и нейната полезност за професионалната реализация на студентите в университета?
Според мен един от основните проблеми на българското образование е липсата на обвързаност между бизнеса и образователните институции. Чрез една подобна система се решава този проблем, като се дава възможност за установяване на връзка между студентите и бъдещите работодатели. Считам, че една такава платформа ще има ключово значение при последващата реализация на пазара на труда на студентите, като ще им помогне те да намерят по-лесно правилното работно място, което отговаря на техните знания, умения и компетенции.

Студентски съвет, май 2015 г.