Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Божидар Панайотов Панайотов

Специалност и курс на обучение:

Икономика и търговия (курс Втори)

Водеща катедра: Икономика и управление на търговията

Форма на изява:

  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
С наближаването на завършването на средното ми образование, дойде следващата стъпка и тя бе да си избера университет. Тъй като, не смятах да променям местоживеенето, имайки предвид, че в ИУ-Варна има това, което търсех, избрах в този университет да продължа обучението си. Специалността я избрах на база опита, който си бях изградил в сферата на онлайн търговията, паралено докато учех средното си образовуние. Имаше моменти, когато се колебаух дали съм взел правилното решение, но в момента съм твърдо "ЗА" него.


2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършил съм III ПМГ "Академик Методий Попов" – гр. Варна, с профил биология и немски език. Доволен съм, че записах да уча там и от престоя си, но най-важното, което научих бе, че тази професионална сфера не преоставя интерес за мене и съответно се пренасочих в друго направление.


3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Ако трябва да съм честен очаквах, че ще е трудно и няма да се справям, но реалността е, че това, което уча ми харесва и следователно имам мотивацията да уча и да се развивам, като по този начин много по-лесно приемам нужния учебен материал и се развивам в правилната посока.


4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
В извънпрофесионалната област, натрупах много познанства, най-вече след приемането ми в Студентски съвет през 2016 година, придобих повече самоуправление и множество стимули за себеразвиването ми в различни сфери.


5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Както казах, по-рано, член съм на Студентски съвет от втория си курс на обучение. Изключително съм доволен и мотивиран да помагам на активните и мотивирани студенти, искащи да успеят в живота. Участвал съм в множество организирани събития, състезания и иницииви.


6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Печелил съм призови награди на редица състезания, „Стани предприемач“, „Дигитално есе“, „Бизнесът в действие“ и още.

7. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Тъй като смятам, че човек за да успее в живота трябва да излезе от зоната си на комфорт за да се развива и да получава нови предизвикателства. Точно такова предизвикателство смятам, че ще ми даде София, като място, където ще карам своята магистратура и съответно професионално реализиране. Не е изключено и да остана във Варна, но всичко зависи от това как ще се протекат идните две години.


8. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?
Моето пожелание към университета е да продължава в същата насока, понеже се виждат ясни резултати, разтеж и иновации.

Сектор "Управление на проекти", юни 2017 г.