Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Никол Иванова Кънева

Специалност и курс на обучение:

Международни икономически отношения (курс 4)

Водеща катедра: Международни икономически отношения

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.
  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум
  • участие в проект (значим принос, препоръка от ръководител проект)

1. Представете се.
Казвам се Никол Кънева, студентка 4-ти курс, специалност Международни икономически отношения. Имам интереси в областта на икономиката, бизнеса и спорта. Мечтата ми е да се развивам в България, като прилагам практики, които работят в чужбина. Освен това силно желая да открия собствен приют за бездомни животни. Знам, че мечтите се постигат трудно и изискват време, но това не ме спира да работя за тях.

2. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Изборът ми на Икономически университет – Варна беше като цяло повлиян от суперлативи от мои познати. Специалността Международни икономически отношения от своя страна ме привличаше далеч преди това, защото е една от най-престижните и вечно търсени специалности. Комбинацията от супер – специалност, добър университет и чудесен град надделя над всичко останало.

3. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършила съм Природоматематическа гимназия с профил Информационни технологии с Английски език, което е доста далеч от икономика.

4. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Знанията, които получавам по време на обучението си със сигурност надвишават очакванията ми. Бях сигурна, че ще науча много неща за икономиката като цяло, но не предполагах, че толкова дълбоко ще се потопя в икономическите науки. Но бих предпочела да се наблегне малко повече на практиката, защото тя е от огромно значение.

5. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Има изключително много събития, които дават допълнителни възможности за развитие. Постоянните семинари и открити лекции допринасят за обогатяването на личната култура, разширяване обхвата на интересите ни, както и за и срещата ни с други успели студенти, икономисти и бизнесмени .

6. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Към момента не членувам в студентски клуб или организация. Въпреки това смятам, че това е една доста добра възможност за канализиране на интересите ни и поддържане на връзка с хора с подобни интереси. Ползите са изключително много и от опита, който имам, смятам, че човек може само да спечели от такъв вид дейност.

7. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
Участвала съм в различни форуми и обучения, но в изследователски проекти не съм имала възможност да се включа. Последното ми участие беше в конференция за студенти само от специалност МИО, където всеки трябва да представи доклад на различна тематика и да го защити. Това беше едно изключително ползотворно мероприятие.

8. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Последната награда, която спечелих беше по повод „Преглед на студентската научна дейност”. Освен това постоянно получавам стипендии за постигнати високи резултати по проект BG051PO001-4.2.06, финансиран от ЕСФ по ОП „ Развитие на човешките ресурси”, както и стипендии по ПМС №90.

9. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
По време на обучението си не съм имала професионален стаж конкретно по специалността ми, но натрупах богат опит в САЩ като мениджър на магазин. Освен това имам богат опит в областта на туризма и продажбите.

10. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Плановете ми са свързани с реализация в България, но преди това ми предстои да взема важно решение за магистърското ми обучение. Личното ми мнение е, че развитие в България има, стига човек да бъде силно мотивиран да успее и дава всичко от себе си. Съдбата обича смелите.

11. Гордеете ли се, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Радвам се, че съм част от ИУ - Варна, защото, когато правих първите си стъпки в икономиката, до мен бяха едни изключителни специалисти, които да ме въведат в тази така сложна материя. Ще бъда истински горда в момента, в който успея да се реализирам и приложа на практика всичко научено в университета. Вярвам, че тези няколко години са били ползотворни.

12. Какво е Вашето мнение за UEBN и нейната полезност за професионалната реализация на студентите в университета?
Харесвам идеята. По този начин ще се осъществи една много по-лесна и по-бърза връзка между всички бъдещи, настоящи и минали студенти с хора от реалната бизнес среда. Освен това няма нищо по-хубаво от споделения опит.Студентски съвет, октомври 2015 г.