Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Ванеса Симеонова Мирчева

Специалност и курс на обучение:

Финанси (курс 1)

Водеща катедра: Финанси

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)

1. Представете се, в каква специалност (специалности) се обучавате в ИУ - Варна?
Казвам се Ванеса Мирчева, на 20 години, от Варна и съм студентка първи курс специалност Финанси.

2. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Избрах Икономически университет - Варна поради две причини. Първата е, че исках да продължа започнатото – а именно да се развивам в сферата на икономиката и по специално финансите. Втората причина е, че нямах никакво желание да се местя в друг град, тъй като смятам, че Икономически университет - Варна е на достатъчно високо ниво.

3. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършила съм Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – гр. Варна, специалност Банково дело, професия Финансист.

4. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Очакванията ми са оправдани и то на 100 процента. Мисля, че университетът дава нужната подготовка и знания, които са необходими за един човек, който възнамерява да се развива в сферата на икономиката. Преподавателите в по-голяма част са положително настроени към студентите.

5. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Постоянно се запознавам с много и различни хора, което смятам, че ще ми бъде в голяма полза за в бъдеще.

6. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Не, не членувам в клубове и организации към този момент.

7. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Евростипендия за успех 6.00.

8. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Плановете ми са да завършва и магистратура. След това бих искала да се развивам в областта на финансите. Мнението ми е, че това е абсолютно възможно и достижимо, ако имаш необходимите знания, ако си упорит и имаш желание , а още повече, че специалността има доста голям обхват и може да се развиваш в различни направления.

9. Гордеете ли се, че сте студент в Икономически университет – Варна?
На този етап не мога да кажа, че се гордея, тъй като да си студент е нормалният начин, по който трябва да продължиш след като си завършил гимназия. Бих се гордяла след като завърша и мога да кажа, че времето, през което съм била в ИУ - Варна не е било напразно, а съм получила това, което съм очаквала в началото.

11. Какво е Вашето мнение за UEBN и нейната полезност за професионалната реализация на студентите в университета?
Харесва ми идеята за връзката между бизнеса и университета. Мисля, че това е нормална практика в други страни, а защо не и тук. Така се дава по-голям шанс на студентите да виждат това, което учат като теория, на практика в реална обстановка.

 Студентски съвет, юни 2015 г.