Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Детелина Стоянова Георгиева

Специалност и курс на обучение:

Аграрна икономика (курс 4)

Водеща катедра: Аграрна икономика

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Избрах да продължа образованието си в Икономически университет - Варна заради доброто име на университета и репутацията на преподавателите. Избрах специалност „Аграрна икономика“, тъй като виждам възможности за бъдеща реализация в тази сфера.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?                                                                                                               

ПГИ „Д-р Иван Богоров“- гр. Варна, специалност „Счетоводна отчетност“.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Възхитена съм от високия професионализъм на преподавателите, подходите им на обучение, отношението и съпричастността им към студентите. По-скоро бих казала, че знанията и уменията, които придобивам в университета надминаха очакванията ми.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
В процеса на обучението си в Икономически университет – Варна срещнах прекрасни хора, с които бих продължила контактите си и в бъдеще.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Не съм членувала в студентски клубове и организации, поради липсата ми на свободно време.

6. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
Участие в семинар по проект „Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет – бизнес“.

7. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ - Варна? Кои са по-важните от тях?
Печелила съм Европейски стипендии- за успех, по проект "Студентски стипендии", както и стипендии по ПМС № 90 / 2000 г.

8. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
Да, в момента заемам длъжността „крупие“ в казино, не работя по специалността си, но за момента ме удовлетворява, тъй като е съвместима с образованието ми в ИУ - Варна. Имам изкаран стаж след 3-ти курс в земеделско стопанство.

9. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Завършването ми в Икономически университет- Варна, би ми дало възможност, да приложа практически придобитите знания и умения, и тепърва да науча нови, за една бъдеща професионална реализация. Университетът е мястото , от което можем да натрупаме знания и опит, от нас самите зависи до колко ще се възползваме от предоставената ни възможност.

10. Гордеете ли се, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Да, гордея се, че съм студент точно в този университет.

11. Какво е Вашето мнение за UEBN и нейната полезност за професионалната реализация на студентите в университета?
Платформата UEBN е връзката между университета, бизнеса и студентите. Съвместното сътрудничеството би дало шанс на всеки студент за избор и възможност за прилагане на усвоените знания на практика за развитие и професионално израстване.

 

Студентски съвет, юни 2015 г.