Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Жени Николова Никова

Специалност и курс на обучение:

Стокознание (курс 2)

Водеща катедра: Стокознание

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)

1. Представете се.
Жени Николова Никова – студентка 2-ри курс, специалност "Стокознание", от гр. Варна.

2. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Избрах Икономически университет – Варна заради положителната му репутация и отличните отзиви за преподавателите в него. Специалността стокознание избрах поради спецификата ѝ – това е специалност, съществуваща само в това висше учебно заведение у нас. Освен това тя би ми била доста полезна както за мен самата, така и за професията, която упражнявам. Перспективите, които се откриват след завършване също ми допаднаха.

3. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършила съм СОУ „Димитър Благоев” – гр. Провадия, след което имам завършени професионални квалификации като икономист-счетоводител и козметик.

4. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Знанията и уменията, които получавам в Икономически университет – Варна, отговарят в доста голяма степен на очакванията ми. Те са изключително полезни и предоставят широк мироглед във всички аспекти на икономиката.

5. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
По време на обучението си създадох и продължавам да създавам контакти с колеги и преподаватели, които са много полезни и приятни за мен. Благодарна съм им много за това. Освен това университетът се ползва с добро име, което е и в моя полза като негова възпитаничка.

6. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Към този момент не членувам в такива клубове и организации поради по-голямата ми заетост.

7. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
Все още не съм участвала в изследователски проекти, но имам намерение да го направя следващата година.

8. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Печелила съм стипендия за отличен успех, както и Европейска стипендия.

9. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
Да, работя. Козметик съм, също и обучавам курсисти за професията козметик.

10. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Мнго бих искала да се реализирам в академичните среди. За мен това е много добра възможност да бъдеш в общество, в което знанието е на почит. Винаги съм смятала, че в България има добри перспективи за желаещите да се усъвършенстват млади хора въпреки трудностите. Това по-скоро е въпрос на желание и силна мотивация.

11. Гордеете ли се, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Да, гордея се и то много! За мен това е доказал се във времето университет с безупречна репутация.

12. Какво е Вашето мнение за UEBN и нейната полезност за професионалната реализация на студентите в университета?
По мое мнение това е една много добра платформа в помощ на студентите и бизнеса. Надявам се тя да работи правилно и да успее да постигне идеята и замисъла, с чиято цел е създадена.

 


Студентски съвет, май 2015 г.