Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Катя Тодорова Първанова

Специалност и курс на обучение:

Информатика (курс 3)

Водеща катедра: Информатика

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.
  • участие в проект (значим принос, препоръка от ръководител проект)

1. Представете се.
Аз съм Катя Тодорова Първанова на 22 години, родом от град Попово. В момента съм трети курс специалност „Информатика“ в ИУ- Варна.

2. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Търсех специалност, в която да се изучават основно математика и информационни технологии, тъй като в тези области са интересите ми, и видях правилния избор за мен в лицето на Икономически университет – Варна и специалност „Информатика“.

3. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършила съм Гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово, технологичен профил с основни предмети математика, информационни технологии, география и английски език.

4. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Знанията и уменията, които получавам напълно удовлетвориха първоначалните ми очаквания. Университетът разполага с много добра материална база и се използват съвременни методи за преподаване. Постепенно с навлизането по-навътре в материята на конкретната специалност очакванията ми се увеличиха, но това е съвсем нормално, винаги може да се надгражда още.

5. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Най-вече с това, че срещнах много хора със сходни интереси, с които мога да обменя знания и опит. Икономически университет – Варна предоставя множество възможности за срещи с бизнеса, което е от голямо значение за бъдещата реализация на студентите.

6. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
В момента участвам в „IT Master class II“. Това е проект на ИУ - Варна, в който могат да участват студенти от специалностите „Информатика“ и „Бизнес информационни системи“. Работи се по реални практитески задачи и е отлична възможност за споделяне на знания и опит в областта на програмирането.

7. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
Не съм участвала в изследователски проекти.

8. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?

  • Награда от фонда на ЦИПНИКТ за подпомагане на талантливи студенти
  • Стипендии за успех и специални стипендии по проект „Студентски стипендии“
  • Стипендии по ПМС 90

9. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
Предстои ми стаж като програмист в „BEWAY ITSolutions“.

10. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Бих желала да се реализирам в областта, която изучавам, за предпочитане във Варна. Мисля, че в ИТ сектора има много възможности за реализация в България и младите хора трябва да останат да градят бъдещето си тук.

11. Гордеете ли се, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Гордея се, че съм студент в ИУ - Варна. Това е университет с дълга история, висок авторитет и предоставя качествено образование на своите студенти.

12. Какво е Вашето мнение за UEBN и нейната полезност за професионалната реализация на студентите в университета?
UEBN предоставя прекрасна възможност на студентите да установят връзка с бизнеса и лесно да намерят работа или стаж. Аз лично вече изпитах ползите от тази платформа. След като кандидатствах по няколко обяви, още на другия ден ми звъннаха и намерих възможност за летен стаж, какъвто няколко седмици неуспешно бях търсила.

 

Студентски съвет, май 2015 г.