Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Ерини Анастасова Анастасова

Специалност и курс на обучение:

Международни икономически отношения (курс 2)

Водеща катедра: Международни икономически отношения

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.
  • участие в проект (значим принос, препоръка от ръководител проект)

Миналата учебна година участвах в Конкурс за студентско есе на тема: "Нека съборим стената между образованието и бизнеса", организиран от Jobio, JCI Varna и AIESEC, в който се класирах на трето място.

Тази учебна година към настоящия момент съм участвала в Конкурса за есе, организиран от клуб "Финанси". Също и в този, организиран от Студентски съвет, който беше по случай годишнината на университета, където се класирах на второ място.

Участвах и в учебен семинар по проект "Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет - бизнес", проведен на 26.04.15 г. и 27.04,15 г., по който е реализирана и тази платформа.

Включих се в обучение на тема "Мултикултурни общества", което бе проведено на 23.04.15 г.

Участвах в конкурс за студентско есе към БМА.

Студент съм и във Виена - в Икономически университет Виена (WU-Wien ilii Wirtschaftsuniversitaet Wien). Там съм работила към отдел акомодация на международни студенти в университета и съм получила удостоверение (грамота) "KompaSSS" от VWU.

 

Студентски съвет, май 2015 г.