Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Александър Узунов

Икономика и управление на строителството

Повече информация тук

Ангел Миленов Младенов

Финанси

Повече информация тук

Андреана Димитрова Борисова

Икономика и управление на търговията

Повече информация тук

Анелия Николаева Кръстева

Счетоводна отчетност

Повече информация тук

Антонио Антониев Хаджиколев

Информатика

Повече информация тук

Божидар Панайотов Панайотов

Икономика и управление на търговията

Повече информация тук

Василена Искренова Панчева

Колеж по туризъм

Повече информация тук

Виктория Михайлова - Атанасова

Икономика и управление на строителството

Повече информация тук

Виктория Станимирова Станчева

Финанси

Повече информация тук

Габриела Юлианова Анастасова

Управление и администрация

Повече информация тук

Галин Пламенов Недялков

Икономика и организация на туризма

Повече информация тук

Георги Тодоров Спасов

Икономика и управление на строителството

Повече информация тук

Дарена Мирославова Вачева

Счетоводна отчетност

Повече информация тук

Даяна Александрова Узунова

Финанси

Повече информация тук

Детелина Стоянова Георгиева

Аграрна икономика

Повече информация тук

Диана Неделчева Димова

Колеж по туризъм

Повече информация тук

Димитрина Иванова Николова

Счетоводна отчетност

Повече информация тук

Димо Вълков Загорчев

Аграрна икономика

Повече информация тук

Екатерина Стоянова Иванова

Управление и администрация

Повече информация тук

Елена Атанасова Атанасова

Икономика и управление на строителството

Повече информация тук

Елора Димитрова Христова

Маркетинг

Повече информация тук

Ерини Анастасова Анастасова

Международни икономически отношения

Повече информация тук

Жанета Кирилова Николова

Стокознание

Повече информация тук

Жени Николова Никова

Стокознание

Повече информация тук

Ива Бориславова Иванова

Финанси

Повече информация тук

Иван Тодоров Тодоров

Икономика и управление на строителството

Повече информация тук

Иванела Ангелова Иванова

Маркетинг

Повече информация тук

Ивелина Красимирова Карова

Управление и администрация

Повече информация тук

Ивелина Пламенова Иванова

Финанси

Повече информация тук

Иво Веселинов Петров

Международни икономически отношения

Повече информация тук

Йонна Станимирова Градева

Икономика и организация на туризма

Повече информация тук

Катрин Кръстинова Кунчева

Международни икономически отношения

Повече информация тук

Катя Тодорова Първанова

Информатика

Повече информация тук

Красен Кирилов Георгиев

Международни икономически отношения

Повече информация тук

Красен Ясенов Пенчев

Информатика

Повече информация тук

Кристина Ангелова Калчева

Маркетинг

Повече информация тук

Кристиян Денчев Денев

Финанси

Повече информация тук

Лора Димитрова Колева

Маркетинг

Повече информация тук

Любляна Манолова Атанасова

Счетоводна отчетност

Повече информация тук

Мая Демирова Миткова

Аграрна икономика

Повече информация тук

Михаела Теодорова Тодорова

Счетоводна отчетност

Повече информация тук

Михаил Емилов Димитров

Финанси

Повече информация тук

Моника Славова Шикова

Колеж по туризъм

Повече информация тук

Нана Пламенова Бакърджиева

Счетоводна отчетност

Повече информация тук

Наталия Димова Иванова

Аграрна икономика

Повече информация тук

Никол Иванова Кънева

Международни икономически отношения

Повече информация тук

Никола Николаев Христов

Катедра "Икономика и управление на строителството"

Повече информация тук

Пламена Милкова Чиликова

Маркетинг

Повече информация тук

Радина Александрова Александрова

Икономика и управление на строителството

Повече информация тук

Росица Славчева Михайлова-Маринова

Счетоводна отчетност

Повече информация тук

Росица Стефанова Николова

Информатика

Повече информация тук

Свилен Красимиров Пашов

Индустриален бизнес

Повече информация тук

Симона Цветелинова Стойнова

Маркетинг

Повече информация тук

София Красимирова Кънева

Икономика и управление на строителството

Повече информация тук

Станислав Антонов Вълчев

Икономика и управление на строителството

Повече информация тук

Стоян Пламенов Стоянов

Информатика

Повече информация тук

Теодор Янчев Йорданов

Икономика и управление на строителството

Повече информация тук

Теодора Радославова Чернева

Икономика и организация на туризма

Повече информация тук

Теодора Тончева Боева

Счетоводна отчетност

Повече информация тук

Тони Миленова Дучева

Аграрна икономика

Повече информация тук

Фатме Алиева Мехмедова

Аграрна икономика

Повече информация тук

Фатме Джилифова Алиева

Маркетинг

Повече информация тук

Хатидже Айдънова Язаджиева

Счетоводна отчетност

Повече информация тук

Христина Димитрова Георгиева

Икономика и управление на строителството

Повече информация тук

Цветелина Георгиева Атанасова

Икономика и управление на строителството

Повече информация тук

Явор Цветанов Желязков

Информатика

Повече информация тук