Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Антонио Антониев Хаджиколев

Информатика

Повече информация тук

Ванеса Симеонова Мирчева

Финанси

Повече информация тук

Виктория Станимирова Станчева

Финанси

Повече информация тук

Десислава Красимирова Стойчева

Маркетинг

Повече информация тук

Детелина Стоянова Георгиева

Аграрна икономика

Повече информация тук

Ерини Анастасова Анастасова

Международни икономически отношения

Повече информация тук

Жени Николова Никова

Стокознание

Повече информация тук

Ива Бориславова Иванова

Финанси

Повече информация тук

Иво Веселинов Петров

Международни икономически отношения

Повече информация тук

Катя Тодорова Първанова

Информатика

Повече информация тук

Кристиян Денчев Денев

Финанси

Повече информация тук

Наталия Димова Иванова

Аграрна икономика

Повече информация тук

Никол Иванова Кънева

Международни икономически отношения

Повече информация тук

Росица Стефанова Николова

Информатика

Повече информация тук

Свилен Красимиров Пашов

Индустриален бизнес

Повече информация тук

Теодора Тончева Боева

Счетоводна отчетност

Повече информация тук