Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Първо средно общообразователно училище "Свети Седмочисленици" гр. Търговище

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Общообразователно (СОУ) СОУ

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от I до XII клас

Населено място: Търговище

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://1sou-tg.ucoz.net/

Училището се намира в екологично чист район в близост до боровата гора и езеро „Борово око”. Състои се от три корпуса – сградата на училището, физкултурен комплекс и общежитие с актова зала и училищна столова.

Обучението на учениците се извършва в модерно обзаведени стаи и специализирани кабинети по химия, физика, биология, труд и техника, изобразително изкуство и стаи за обучение на групите по чужди езици. Всички кабинети са оборудвани с проектор, стенен екран и преносим компютър.

Има четири компютърни кабинета свързани в локална мрежа, в които се провеждат часовете по "Информатика" и "Информационни технологии". Единият от тях е обзаведен по програмата „ I-klas”. Осигурен е и свободен достъп до Интернет. В цялата сграда на училището е изградена безжична мрежа.

От началото на учебната 2010/2011 г. в начален етап стартира работата със със софтуерната програма „ Енвижън” – един компютър много мишки. Системата е проектирана така, че да осигури активното участие на всеки ученик в учебния процес и едновременна работа на множество потребители.

На разположение, както на учениците, така и на учителите, е училищната библиотека. Разполага с фонд от 12 030 библиотечни единици - справочна, техническа, художествена литература и периодика.

По програма на UNFPA училището има и специално оборудван кабинет по здравно образование, в който обучени педагози водят занятия с ученици.

Музеят на I СОУ е мястото, в което се съхраняват множество физични уреди, исторически документи и книги, знамената на училището и оригинален екземпляр на Рибния буквар.

Училището ни притежава най–голямата спортна площадка с баскетболни, волейболно игрище и игрище за тенис на корт.

Добре обзаведените стаи в общежитието и кътовете за отдих и занимания са в непосредствена близост до главната учебна сграда и са уютен дом за учениците, които не са от Търговище.

Поради голямата си площ актовата зала дава възможност за провеждане на различни обучения, вътрешноучилищни и междуучилищни състезания, мероприятия и празненства.