Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Професионална гимназия по аграрно стопанство

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Гимназия

Продължителност на курса на обучение: .

Населено място: Добрич

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://pgas.altervista.org/

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%BE-%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%

За цялата си история земеделското образование в гр. Добрич е дипломирало над 16 000 ученици и е обучило в Професионално-учебен център над 6 000 курсисти.

В ПГАС гр. Добрич се провежда обучение на ученици в шест професии и специалности. В обучението и обслужването на учениците вземат участие 56 служители, от които 39 педагогически и 17 непедагогически персонал. От страна на ръководството на училището са създадени нормални условия за провеждане на учебния процес, както в часовете по теория, така и по практика.