Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

ПЗГ "Климент Аркадиевич Тимирязев"

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://