Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

ПЗГ „Климент Аркадиевич Тимирязев“, Каварна

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучението на учениците се извършва на една смяна

Населено място: Каварна

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.kavarna.bg/index.php?do=45&id=3055&lang=bg

 

Професионална земеделска гимназия Климент Аркадиевич Тимирязев е учебно заведение в Каварна. Учебното заведение предлага обучение по специалност в паралека Земеделско стопанство, Полевъдство, Производител на селскостопанска продукция, Растениевъдство, Цветарство

Началото на земеделското образование в Каварна е положено през 1958 година, когато в града е открит селскостопанският техникум "Ив.В.Мичурин", който е специализиран в две направления - "Полевъдство" и "Животновъдство". Планът за прием на ученици през първата учебна година е 70 младежи, приети са 72. За директор на училището е назначен Васил Тасев.

Първоначално техникумът е настанен в старо училище със седем стаи, като те се използват и като общежитие. По-късно са наети няколко стаи в града, където са настанени учениците, които не са от Каварна.

През учебната 1960/1961 година вече се обучаваг 140 ученици. Окрива се и лозаро-градинарски отдел. Определен е стопански двор и започва да се строи триетажна училищна сграда, която е предадена за експлоатация през 1963 година. Обзаведени са кабинети и класни стаи, подобрена е материално-техническата база с нови машини.

През учебната 1969/1970 година селскостопанският техникум "Кл. Арк. Тимирязев" в Толбухин се закрива, материалната му база е прехвърлена в Каварна към ССТ "Ив.В.Мичурин". Така обединеният техникум приема името на руския учен Кл. Арк. Тимирязев. През същата година е построена сграда за ученически стол и училищно общежитие.