Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“-Варна

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Профилирано Гимназия

Продължителност на курса на обучение: Осигуряване на профилирани специалности след завършен IV и XII клас

Населено място: Варна

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.nghni-varna.com/index_47.html

Фейсбук страница: https://bg-bg.facebook.com/NghniKonstantinPreslavskiVarna