Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски", гр. Монтана

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Монтана

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://www.fsg-montana.com/

ФСГ „В.Левски” е модерно учебно заведение, в което учат 585 ученика в 24 паралелки по 11 специалности, работещо по международни образователни проекти и подготвящо млади хора отговарящи на всички изисквания, които съвременните мениджъри предявяват: добра компютърна грамотност, чуждоезикова компетентност, делови качества, комуникативност и икономическа култура.

ФСГ „В.Левски” е училище, което отговаря на предизвикателствата на новия век за изграждане на професионални компетенции и ключови квалификации, конвертируеми на пазара на труда в България и Европа.