Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Национална търговска гимназия, гр. Пловдив

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Пловдив

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://ntg-plovdiv.net/v3/

Сградата на Национална търговска гимназия – Пловдив е построена през 1926 година.

В гимназията има 34 класни стаи и кабинети. Оформени са специални кабинети за практика – Училищна учебна банка, Учебно-тренировъчни фирми и Компютърно счетоводство. Функционират 9 компютърни кабинета, обзаведени с висок клас терминали, позволяващи видеообработка, CAD системи, HD видео и др. Осигурени са 7 броя интерактивни дъски, от които 4 са преносими.

Училището разполага с богата библиотека, основно ремонтиран физкултурен салон, фитнес зала, училищно барче, обзаведен лекарски кабинет, с постоянно присъствие на медицинско лице. Осигурено е постоянно видеонаблюдение на коридорите и класните стаи, целодневна охрана и СОТ.