Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Професионална гимназия "Асен Златаров", гр. Свищов

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от XI до XII клас

Населено място: Свищов

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://www.pgzlatarov.info/web/

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/PGAsenZlatarov?fref=photo

рофесионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ град Свищов е модерно училище с много добра материална база и квалифицирани учители по всички учебни дисциплини,което е гаранция за обучението на средни специалисти в сферата на услугите и модерните технологии, даващо им гаранция да са конкурентноспособни на пазара на труда в страната. Гимназията предлага широк спектър от професии и специалности, които дават възможност на успешно завършилите да намерят реализация в сферата на услугите и производството, а по инициативните да развият свой малък и среден бизнес. Училището дава и добра общообразователна подготовка и много от зрелостниците продължават своето образование във висши учебни заведения. Гимназията разполага с: лаборатории и учебни работилници, два компютърни кабинета, мултимедиен кабинет, специализирани кабинети за теоретично обучение, библиотека, спортна площадка и футболно игрище. Осигурена е спокойна и приятелска атмосфера необходима за нормалното протичане на учебния процес.
В гимназията учениците се обучават по следните специалности: “Компютърна техника и технологии”, „Промишлена електроника“, „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства“, „Технология в биопроизводствата“ и „Автотранспортна техника“.