Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Национална Априловска гимназия, гр. Габрово

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Профилирано Профилирана гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Габрово

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://www.nag-school.org/

Националната Априловска гимназия е наследник на Първото българско светско училище, открито на 2 януари 1835 г. Днес в гимназията се предлага обучение в хуманитарен и чуждоезиков профил. Учениците от Националната Априловска гимназия имат безспорни успехи и традиционни призови места при участието си на много национални конкурси и състезания: исторически конкурс “Родолюбие” и литературните конкурси “Букварът на новото време”, “Език свещен на моите деди”, организирани от Международната фондация “Св.Св.Кирил и Методий” и др.